INTRO
  FÖNSTERHANTVERK
MÅLERI & TAPETSERING
  NYTILLVERKNING
  BUTIKEN
  BYGGNADSVÅRD
  KONTAKT
 

Renovering.

Fönsterbågarna lyfts av och ersätts med byggfönster. Färg på fönsterkarmen värms av och rötangripet trä ersätts med nytt. Beslagen rostskyddas och karmen grundas med linoljegrund. Efter detta stryks alltsammans två gånger med linoljefärg. För bågarna lyfts vid behov det gamla glaset varsamt ur med hjälp av en sk kittlampa. Färg utvändig avlägsnas med varmluft. Skadade delar byts ut. Beslagen rostskyddas efter att man först avlägsnat färg och rost. Bågarna spacklas med linoljespackel, slipas och grundas med linoljefärg. Alla kvistar bestryks med schellack så att kåda inte tränger ut och missfärgar den nymålade ytan. Sedan glasas bågarna i görligaste mån med sitt gamla glas. Vi använder äkta linoljekitt till både tryckkitt och kittfals. Sedan stryks de färdiga bågarna två gånger med linoljefärg i önskad kulör och beslagen monteras. På plats monteras nu tätningslist i karmen och de nyrenoverade bågarna justeras in.

Ommålning.

Är träet i bra skick och är era fönster inte täckta av tjocka lager färg kanske det räcker med en vanlig ommålning. Kittfalsarna ses över och bättras. Om det behövs, justeras gångjärn och stängningsbeslag så att fönstrena går lätt att öppna och stänga och att ventilationen mellan karm och båge fungerar. Alla träytor tvättas och slipas ner och målas två gånger med linoljefärg. Ofta byter man också tätningslist på karmen för att förbättra energistandarden och förhindra kondens.

Akutunderhåll.

Finns inte tid för en fullständig renovering just nu kan vi åtgärda till det mest akuta så kan ni vänta med ommålning eller renovering några år utan att skadorna förvärras. Detta innebär att kittfalsarna kompletteras med nytt kitt där det behövs eller penslas med en tunn kittvälling för att täta mot glaset. Lös färg skrapas bort och trärena ytor behandlas med linolja. Injustering av gångjärn och stängningsbeslag.

Fördröj åldrandet.

När linoljefärgen efter ett antal år, säg 4-6, börjar mattas kan man enkelt fräscha upp fönsterna genom att stryka på linolja och efter en stund torka med en trasa. Ytan återfår då sin ursprungliga glans och lyster. Detta kan upprepas flera gånger innan det slutligen blir dags för en ommålning.

Rådgivning & besiktning.

Att på plats tillsammans med er gå igenom och notera status för samtliga fönster. Detta tar ca 2–4 timmar för en normalstor villa och kan spara mycket tid och pengar inför den fortsatta renoveringen. Ofta skiljer sig fönstrens status väldigt beroende på väderstreck. Åt norr och öster kanske det räcker med en vanlig ommålning medan det åt söder och väster behövs en fullständig renovering. En besiktning leder fram till en plan för hur ni kan gå vidare med era fönster. Vilka åtgärder enligt beskrivningen ska göras på vilka fönster? Hela huset på en gång eller rum för rum? Vill ni själv stå för vissa moment, tex målning? Hur påverkas andra planerade åtgärder med huset av fönsterrenoveringen? Hur bråttom är det? Vissa åtgärder bör kanske vidtas mer eller mindre omedelbart medan andra kan planeras in längre fram.

Energiunderhåll.

För att få ner uppvärmningskostnaderna för ert hus kan mycket göras med befintliga fönster. Man måste inte byta till nya för den sakens skull. Genomförs följande åtgärder kan man nå lika långt med ett gammalt 1800-tals fönster som om man byter till nya sk energifönster.

• Tätningslisterna byts till en limmad slanglist av silikon.

• Är allmänventilationen i huset bra kan man också sätta en silikonlist mellan bågarna med ett uppklipp i varje hörn för att bibehålla ventilationen mellan bågarna.

• Glaset i innerbågarna byts till ett lågemissionsglas, dvs en glasruta med
ett tunt näst intill osynligt metallskikt. Detta skikt minskar värmeutstrålningen ut från rummet utan att minska
värmeinstrålningen från solen.

• Justering av gångjärn och beslag så att passformen på bågarna
blir optimal.

       
Verkstad och butik: Nordins väg 20 i Kivik • 0708-389320 • info@oscarshus.se